Tin cậy – nhanh chóng – chính xác
  • Hotline miễn cước gọi toàn quốc: 1800 6007
  • Hotline TpHCM: 0938 561 243
  • Hotline Cần Thơ: 0964 595 938

Kết quả ADN phục vụ mục đích pháp lý được sử dụng cho các cơ quan pháp lý như

– Sứ quán các nước (di dân, nhập quốc tịch), nhận con, làm giấy khai sinh, …

– Tòa án các cấp.

–  Sở Tư Pháp.

–  UBDN Quận, Huyện, Thành Phố, Sở ban ngành….. Kết quả xét nghiệm ADN đều được các cơ quan pháp lý Việt nam chấp nhận.

Chia sẻ: