Tin cậy – nhanh chóng – chính xác

“Hành trình tìm về quê hương gia đình của tôi sau hơn 50 năm di cư sang Mỹ từ khi còn bé thơ sẽ không thể biết khi nào có điểm dừng nếu như không có sự giúp đỡ của Trung tâm công nghệ di truyền Việt Nam, nhờ các phương pháp xét nghiệm huyết thống mà tôi đã tìm lại được người em ruột và họ hàng gốc gác của mình, mong ước lớn nhất đời tôi đã thực hiện được” - J.M.H – Việt kiều Mỹ
Chia sẻ: