Tin cậy – Nhanh chóng – Chính xác

Thủ tục xét nghiệm ADN hoàn toàn đơn giản, khoảng 15 đến 20 phút cho một ca xét nghiệm.

Có hai loại thủ tục: Xét nghiệm ADN phục vụ cho mục đích pháp lý và xét nghiệm ADN cho mục đích dân sự, cá nhân. Nếu xét nghiệm cho mục đích pháp lý khách hàng phải mang giấy tờ tùy thân. Còn xét nghiệm cho mục đích cá nhân thì khách hàng chỉ cần mang mẫu lấy ở nhà tới làm xét nghiệm là được

Chia sẻ: