Tin cậy – Nhanh chóng – Chính xác

Kết quả ADN phục vụ mục đích pháp lý được sử dụng cho các cơ quan pháp lý như

– Sứ quán các nước (di dân, nhập quốc tịch), nhận con, làm giấy khai sinh, …

– Tòa án các cấp.

–  Sở Tư Pháp.

–  UBDN Quận, Huyện, Thành Phố, Sở ban ngành….. Kết quả xét nghiệm ADN đều được các cơ quan pháp lý Việt nam chấp nhận.

Chia sẻ: